Luisteren, inspireren & verbeelden

Als ontwerper bedenk en realiseer ik discipline onafhankelijke concepten voor klanten die het verschil willen maken. Luisteren, inspireren, verbeelden. Meedenken en vraagstukken omdraaien. Tot de essentie komen om een verhaal vertellen. Ik kan in korte tijd ideeën en woorden omzetten naar een herkenbare en eigen beeldtaal en een toepasbaar concept. 

Event
Design
Collective

grafisch ontwerp

Het Event design collective zijn eventontwerpers die trainen en adviseren vanuit het Event Canvas. Dit is een strategisch managementsjabloon voor het ontwikkelen van nieuwe of het documenteren van bestaande evenementen- en conferentiemodellen.  

Het is een visueel diagram met elementen die de belofte van een evenement beschrijven, hoe het belanghebbenden helpt hun werk gedaan te krijgen, pijnpunten op te lossen en winst te creëren binnen een vast raamwerk van betrokkenheid en verwacht rendement.

De trainingsmiddelen bestaan onder andere uit een boek, dat inmiddels in diverse talen verkrijgbaar is en een Facilitation Kit. Ik gaf hier vorm aan en vertaalde dit vervolgens ook naar een huisstijl zodat het Event Design Collective zelf een eenduidige manier van interne en externe communicatie kan hanteren.  

Event Design Handbook
Event Design Collective
Even Design Handbook
Event Design Handbook
Event Design Facilitation kit
Event Design Facilitation kit

Nachtvlinder
Karavaan

Grafisch ontwerp

Een ontdekkingsreis naar Nachtvlinders in 56 tuinen.

Van 9 mei tot 9 september 2023 vond een uniek onderzoek plaats door burgers in Amsterdam Noord onder de naam De Nachtvlinderkaravaan. Vier maanden lang werden nachtvlinders gedetermineerd geteld en werden hun leefomstandigheden in kaart gebracht door enthousiaste stedelingen (men spreekt in zon geval van urban science). De onderzoekers deelden hun informatie via een groepsapp en leerden zodoende veel over nachtvlinders. Een draagbare nachtvlinderval reisde in Amsterdam Noord van voor- naar achtertuinen en van balkons naar dakterrassen maar ook naar tuinen van tuinders op de acht Noordse Volkstuinparken.

Wendy en ikzelf waren niet alleen enthousiaste deelnemers aan dit project maar gaven ook vorm aan het verslag.

Day a week
School

grafisch ontwerp

Different day en Day a week school zijn onderdeel van Het ABC.

Het ABC biedt onderwijsadvies en begeleiding aan besturen, (voor)scholen en leerlingen. 

Ze doet dit door middel van: leerlingonderzoek- en begeleiding, onderwijsadvies en training / coaching.

Het ABC ondersteunt scholen bij het opzetten of verder ontwikkelen van verrijkingsgroepen. Daarnaast hebben ze een eigen groepsdoorbroken onderwijsprogramma genaamd ‘Different Day‘. Dit programma wordt op steeds meer scholen geïmplementeerd en biedt passend onderwijs binnen de school, één dagdeel per week.

De Day a Week School biedt cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend en uitdagend onderwijs. Day a Week School stimuleert de ontwikkeling van cognitieve talenten die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Voor Het ABC ontwierp ik de website in opdracht van Go2people. Voor de Day a week school en Different Day ontwierp ik een passend logo en vertaalde de huisstijl naar een website template en de digitale aanmeldprocedure.

Logo Day a week school en Different Day van Het ABC